Osoba fizyczna rozpoczynając działalność gospodarczą ma obowiązek w wniosku CEIDG-1 określenia właściwych kodów określających obszar wykonywanej działalności gospodarczej.
Czasami jednak pojawiają się trudności z wyborem odpowiedniego symbolu zawartego w klasyfikacji, który będzie zgodny z obszarem danej działalności gospodarczej.

Podmiot nie potrafi zwłaszcza na samym początku swojej działalności określić w sposób bardzo dokładny, które czynności będą przez niego wykonywane.

 

W trakcie trwania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma możliwość dokonania aktualizacji zawartych we wniosku kodów. Przysługuje mu prawo do wykreślenia któregoś z kodów w sytuacji gdy zawęża dotychczasową działalność gospodarczą lub też może dodać nowe kody gdy jego obszar działalności ulega rozszerzeniu. Warto jednak już na samym etapie rejestracji wybrać jak najwłaściwsze kody aby potem uniknąć konieczności składania aktualizacji.

 

Podmiot musi pamiętać, że jest zobowiązany do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wskazanym przez siebie w PKD. Przedsiębiorca nie może wykonywać działalności poza te czynności, które zostały określone w wybranych przez niego kodach PKD. W przeciwnym wypadku za takie działanie może zostać ukarany karą grzywny.

 

Przy wyborze kodów określających obszar działalności gospodarczej warto korzystać z wyszukiwarek internetowych, które umożliwiają szybkie znalezienie właściwego kodu poprzez wpisanie słowa kluczowego. Wyszukiwarka kodów PKD oraz procedur znajduje się na stronie głównej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku wątpliwość można również skorzystać z porady konsultantów w Centrum Pomocy za pośrednictwem strony internetowej.

Share
This