Prowadzenie działalności gospodarczej w związku z opodatkowaniem osiągniętych dochodów podatkiem dochodowym wiąże się z koniecznością wyboru odpowiedniej formy tegoż opodatkowania. Wybór jest o tyle ważny, gdyż wpływa zarówno na wysokość odprowadzanego podatku ale również na to w jaki sposób będzie prowadzona ewidencja księgowa.

 

Do podstawowej formy opodatkowania zaliczane jest opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu do rozliczenia skali podatkowej. Przedsiębiorca maa również możliwość wybrania opodatkowania według jednolitej stawki 19% bądź też skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Można również korzystać z karty podatkowej.

 

Przed wyborem odpowiedniej formy opodatkowania firmy koniecznie trzeba zapoznać się z podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi związanymi z funkcjonowaniem działalności. Przedsiębiorca powinien określić wielkość spodziewanych przychodów, kosztów jakie trzeba będzie ponieść w związku z uzyskaniem przychodów. Koszty prowadzenia księgowości czy to samodzielnie czy to przez firmę zewnętrzną również różnią się w zależności od danej formy opodatkowania. Ten wybór musi być dobrze przemyślany, gdyż zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie może zostać dokonana. Dopiero od następnego roku podatkowego przedsiębiorca będzie mógł prowadzić działalność według zmienionej formy podatkowej.

 

Podmiot wybiera formę opodatkowania w dniu złożenia wniosku do organu rejestrowego, gdy rozpoczyna działalność gospodarczą. Jeśli nie dokona takiego wyboru to musi to zrobić do dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku zmiany formy, wyboru trzeba dokonać do 20 stycznia roku podatkowego.

Share
This