Wymiar urlopu na pełny etat
Wymiar przysługującego urlopu zależny jest od okresu zatrudnienia pracownika. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony był na okres krótszy niż 10 lat, urlop wypoczynkowy wynosi 20 dni. Wydłużony urlop do 26 dni przysługuje mu w sytuacji, gdy zatrudniony jest co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia wlicza się nie tylko okres pracy, ale również okres jaki przysługuje z tytułu ukończenia szkoły.

Wymiar urlopu na część etatu

Gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze staż pracy ustala się w sposób proporcjonalny do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Przy czym każdy niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

 

Urlop jest udzielany w dzień, który jest dla pracownika dniem pracy, przy czym jeden dzień urlopu to 8 godzin pracy. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy dobowa norma czasu pracy jest niższa niż 8 godzin.

 

W przypadku, gdy ustaje stosunek pracy z pracownikiem, który jest uprawniony do kolejnego urlopu, pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu w roku ustania stosunku pracy. Powyższa zasada nie ma zastosowania w sytuacji, gdy pracownik wykorzystał urlop przed ustaniem stosunku pracy. U kolejnego pracodawcy przysługuje mu prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do pozostałego okresu.

 

W przypadku, gdy pracownik wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskała w ciągu danego roku prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, przysługuje mu prawo do tzw. urlopu uzupełniającego.

Share
This