Prowadzenie własnego biznesu przynosi bardzo wiele korzyści. To właśnie zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej stają się powodem do jej podjęcia. Prowadzanie działalności gospodarczej wiąże się z określonymi ryzykami ale również przynosi pewne wartości materialne i pozamaterialne.

Jedną z wymiernych zalet jest z pewnością osiąganie wyższych dochodów finansowych w porównaniu z pracą na etacie.

Oczywiście pod warunkiem, że dana działalność będzie generowała zysk a nie stratę. Przy kalkulacji dochodów warto pamiętać o konieczności odprowadzania podatków, które stanowią obciążenie dla przedsiębiorcy.

Zdecydowanie jednak własna firma daje poczucie stabilności zatrudnienia, gdyż sami tworzymy sobie miejsce pracy. W sytuacji gdy brakuje miejsc pracy doskonałym rozwiązaniem jest otworzenie własnego biznesu. Dodatkowym motywem prowadzenia działalności gospodarczej jest samodzielność i niezależności własnych działań. Przedsiębiorca kieruję własną karierą i działaniami. On podejmuje decyzje co do kierunku działalności gospodarczej oraz wyznacza cele.

Nieoceniona jest również sama satysfakcja z prowadzenia własnej działalności. Praca na swój własny rachunek może działać również bardzo motywująco, gdyż wszystkie nasze działania wykonujemy przecież dla siebie. Rozwija i uczy zaradności życiowej. Własna działalność gospodarcza wymaga elastycznego czasu pracy, co może być zarówno traktowane jako zaleta jak i wada, gdyż nieraz określone czynności trzeba będzie wykonywać kosztem czasu prywatnego. Konieczna jest również znajomość określonych przepisów prawnych. Nie ma jednak wątpliwości, że własna firma rozwija i uczy kreatywnego podejścia do życia i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Share
This