Założenia zarządzania przez cele
Jedną z koncepcji zarządzania w firmie jest zarządzanie przez cele, które zakłada, że poszczególne cele organizacji zostaną zrealizowane, jeśli wszyscy pracownicy osiągną wyznaczone im wcześniej własne cele. Ta metoda jest techniką kompleksową, całościowo zorientowaną na wynik.

Zarządzanie przez cele jest stosowane z powodzeniem od kilkunastu lat zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

 

Przed wdrożeniem tej metody konieczne jest jednak określenie sposobu funkcjonowania organizacji oraz jej specyfikacji. Podstawowym założeniem jest ustalenie celów, które organizacji chce osiągnąć. Pracownik ma swobodę w zakresie podejmowania decyzji, sposobu osiągnięcia celu. Pracownik będzie podejmował określone zadania aby zrealizować wyznaczone mu cele. Bardzo ważna jest motywacja pracownika, jego inicjatywa oraz podejmowana aktywność.

 

Aby ta metoda przyniosła oczekiwane rezultaty ważne jest w jaki sposób zostaną określone cele i jak będą one delegowane na poszczególne osoby z personelu. Pracownik musi podlegać nie tyle kontroli co jego działania powinny być monitorowane. Każdy zrealizowany cel powinien podlegać ocenie a także być powiązany z określonym systemem nagród.

 

Zalety i wady zarządzania przez cele

Zarządzanie przez cele z pewnością przyniesie przedsiębiorstwu określone korzyści, warto jednak przed wprowadzeniem tego modelu przeanalizować również słabe strony takich działań. Przede wszystkim ten model zarządzania wymusza wyznaczenie celów, przez co organizacja nie działa w sposób chaotyczny lecz zorganizowany. Pracownik zaczyna być odpowiedzialny z funkcjonowanie firmy i często jego praca jest bardziej efektywna i innowacyjna. Niestety zarządzanie przez cele wymaga określonego czasu i zaangażowania ze strony kierownictwa.

Share
This