Założenia zarządzania zespołem przez jakość
Ten model zarządzania jest jednym ze sposobów zarządzania organizacją, gdzie na pierwszym miejscu stawia się na jakość oferowanych produktów i usług.

Wysoką jakość można osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez wzajemną współpracę pracowników oraz odpowiednie wsparcie kadry kierowniczej, która inicjuje oraz wspiera działania dążące do wzrostu poziomu jakości. Dzięki temu możliwe jest osiągniecie zadowolenia klientów i jednocześnie satysfakcji przez pracowników w długim czasie.

 

Głównym celem przedsiębiorstwa jest uzyskanie określonego poziomu jakość. Przedsiębiorca powinien świadczyć tylko usługi wysokiej jakości, jeśli chce osiągnąć zamierzone cele. Aby tak rzeczywiście było, konieczne jest poznanie oczekiwań klienta. Z czasem pojęcie jakość dla klienta będzie ulegać różnym zmianom. Najprostszym więc sposobem jest stałe monitorowanie zadowolenia poprzez badanie satysfakcji klientów, którzy skorzystali z danej usługi.

 

Normy a zarządzanie przez jakość

Aby możliwe było zarządzanie zespołem przez jakość konieczne jest określenie i wdrożenie norm. Dzięki normom działalność ulega uporządkowaniu, wyraźnie też zostaje określony zakres obowiązków i praw poszczególnych pracowników w jednostce organizacyjnej. Firma musi w sposób dokładny określić poziom jakości zarówno procesów produkcyjnych jak i samego produktu. Przyczyną problemów związanych z jakością jest bardzo często niewłaściwe zarządzanie pracownikami czy organizacją pracy. Często też motywacja nie jest na odpowiednim poziomie. Dużą rolę w procesie zarządzania przez jakość odgrywa więc kierownictwo. Wprowadzenie tej metody zarządzania wymaga czasu, dopiero w dłuższej perspektywie czasu można zaobserwować wzrost poziomu jakości i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Share
This