Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi. Przedsiębiorca musi pamiętać o zasadach rozliczania podatku od towarów i usług w okresie zawieszenia prowadzenia działalności.

 

W świetle przepisów zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podczas zawieszenia działalności na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek składania określonych deklaracji. Chodzi głównie o obowiązek składania deklaracji VAT za okresy miesięczne VAT-7 oraz kwartalne VAT-7K.

 

Nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze zwolnienia. Ustawodawca określa krąg przedsiębiorców, którzy mimo, zawieszenia działalności gospodarczej mają obowiązek składania wymaganych prawem deklaracji podatkowych. Do takich podmiotów zalicza się podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy też importu usług, nabywania towarów w zakresie których są podatnikami.

 

Przedsiębiorca, który zawiesza swoją działalność musi również złożyć deklarację za ten okres, w którym normalnie prowadził działalność. Deklaracja będzie dotyczyła niepełnego okresu rozliczeniowego przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Podczas zawieszenia można również dokonać korekty wcześniej złożonej deklaracji. Jeżeli przedsiębiorca w okresie zawieszenia chce skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT musi złożyć deklarację VAT-7 bądź też VAR-7K. Tylko złożenie deklaracji daje prawo do odliczenia podatku.

 

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy przysługuje prawo do wykonywania czynności, które są niezbędne zarówno do zabezpieczenia jak i zachowania źródła przychodów. Chodzi tutaj głównie a wydatki, które są konieczne dla utrzymania działalności w okresie zawieszenia w taki sposób, aby wznowienie nie wiązało się z koniecznością ponoszenia większych kosztów.

Share
This