Od 17 stycznia 2013 roku nie obowiązuje już zapis zawarty w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, nakładający obowiązek dokonywania zgłoszenia działalności do Sanepidu w związku z zatrudnianiem w firmie pracowników.

Sanepid wszystkie niezbędne informacje na temat firmy uzyskuje korzystając z rejestru prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tych danych korzysta również Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Zmiany nie dotyczą tych przedsiębiorców, których działalność związana jest z wymogami sanitarnymi. I tak podmiot, który działa na rynku spożywczym a także na rynku materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywością musi ubiegać się o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedsiębiorca składa wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego) na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności. Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo PIS dokonuje kontroli zakładu. Gdy kontrola przebiegnie pozytywnie wówczas zostaje wydana decyzja zatwierdzająca zakład oraz przedsiębiorca otrzymuje wpis. Wpis zostaje potwierdzony zaświadczeniem o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli dany zakład nie spełnia warunków w zakresie wyposażenia lub infrastruktury może mu zostać zatwierdzony zakład na okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu przedsiębiorca musi ponownie wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie. Urzędowe zatwierdzenie może zostać przedłużone, jeżeli organ nadal nie spełnia warunków ale widoczny jest wyraźny postęp zmierzający do ich wypełnienia.

Share
This