16 kw. 2016

Zwolnienie z VAT

Przedsiębiorca niezależnie od tego w jakiej formie organizacyjno – prawnej prowadzi działalność gospodarczą może zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług.

Wystarczy zarejestrować się przed dokonaniem po raz pierwszy opodatkowanej sprzedaży. Służy do tego formularz VAT-R, który jest składany do naczelnika urzędu skarbowego. Ustawia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określa jakie rodzaje działalności oraz jaka wartość sprzedaży wiąże się z koniecznością rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika VAT. W przepisach prawa zostały określone również zwolnienia z obowiązku opłacania podatku od towarów i usług.

 

Ustawodawca przewidziała możliwość zwolnienia podatników z opłacania podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy wartość sprzedaży dokonanej przez podatnika nie przekroczyła kwoty 150 tys. złotych w poprzednim roku podatkowym. Jednocześnie przepisy określają, która wartość sprzedaży nie będzie wliczana do kwoty podatku. Wliczeniu nie podlega więc wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a także sprzedaż wysyłkowa, realizowana zarówno z terytorium kraju jak i na jego terytorium. Podmiot zwolniony nie musi składać deklaracji podatkowych ani prowadzić ewidencji podatkowej. Niestety przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia VAT nie może odliczać VAT naliczonego.

 

Przekroczenie kwoty sprzedaży 150 tys. zł nakłada na przedsiębiorcę obowiązek rejestracji jako podatnik VAT. Zwolnienie VAT nie jest obligatoryjne, jeżeli przedsiębiorą ma niskie obroty ale chcę być czynnym podatnikiem VAT może nim zostać zawiadamiając o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Share
This