W dwóch poprzednich tekstach z tego poradnika poruszone już zostały sprawy związane z usługami remontowymi – tutaj napisane zostało o tym, czy remont firmowego budynku uznać można za koszta uzyskania przychodów, a tutaj o rozliczaniu usług montażowych. Dzisiejszy artykuł będzie dotyczyć bardziej drugiego aspektu, to jest – usług montażowych, i tego jak od zapisów w umowie zależeć może opodatkowanie całej usługi

Sama definicja „usług montażowych” bardzo często przeplata się bowiem z dostawą – de facto ciężko czasami wyznaczyć granicę pomiędzy „montażem z dostawą” a „dostawą z montażem”. Jednak różnica taka – wbrew temu, co by się mogło wydawać – jest istotna, ponieważ w zależności od rodzaju wykonywanej usługi naliczyć można różne stawki podatku VAT:

  • W przypadku dostawy towaru wraz z montażem – według stawki właściwej dla danego towaru

  • W przypadku dostawy towaru i montażu – oba elementy transakcji rozliczane osobno (to jest: towar według stawki, usługa odwrotnym obciążeniem

  • W przypadku usługi montażu wraz z dostawą – opodatkowanie usługi według zasad odwrotnego obciążenia.

Definicja zawartej transakcji – a więc i wysokość odprowadzanego podatku – zależą więc tak naprawdę od tego, co wskazane zostanie w umowie jako element dominujący. Takie stanowisko poparte jest Interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2017 r., w której stwierdza on że rodzaj świadczenia zależy od zaakceptowanych przez obie strony zapisów.

Share
This