Większość z pracodawców zdaje sobie sprawę, jak konieczne jest inwestowanie w rozwój własnej firmy – czy to poprzez nabywanie środków trwałych (o których można przeczytać m.in. tutaj i tutaj), otwieranie kolejnych filii czy właśnie – wspomniane w tytule – podnoszenie kwalifikacji pracowników. Na rynku nie brakuje bowiem szerokiej oferty szkoleń przeznaczonych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika – od prostych szkoleń z danego programu po całe cykle spotkań poświęcone funkcjonowaniu danej branży

Naturalnym jest również, że w przypadku szkolenia pracownik ma prawo upomnieć się o zwrot poniesionych na nie kosztów, zgodnie z Art. 17 Kodeksu Pracy: pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pytaniem jest jednak dalszy los takiego zwrotu: czy pracodawca – z kolei – wydatki poniesione na doszkalanie pracowników wpisać może w koszta uzyskania przychodu?

Trzeba jednaka zaznaczyć jak bardzo wiążące są zapisy powyższego artykułu. Zgodnie z Art. 1031 § 1. Kodeksu Pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Dodatkowo pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

1) urlop szkoleniowy;

2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania

Zgodnie z powyższym, pracodawca zobowiązany jest jedynie do zwolnienia pracownika na czas szkolenia, a wszelkie inne świadczenia są dobrowolne. Potwierdza to zresztą Art. 1033 pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Jak więc wynika z powyższego, sam zwrot ma raczej kryteria dobrowolności – najczęściej określanej w umowie albo potwierdzonej stosowną adnotacją. Z drugiej strony, w myśl powyższej ustawy nie ma też sztywnego limitu na to, czego może tak naprawdę dotyczyć zwrot – w teorii nawet koszty pożywienia pomiędzy szkoleniami kwalifikować się mogą do zwrotu. Jedynym ograniczeniem jako wprowadzają organy podatkowe jest udowodnienie, że szkolenie dotyczyło wiedzy powiązanej ze stanowiskiem (obecnym albo przyszłym) jakie pracownik zajmuje w firmie. Nie kwalifikują się do zwrotu (a więc i późniejszego odpisania jako koszta przychodu) podnoszenie kwalifikacji ogólnych lub niepowiązanych z pracą (na co wskazuje m.in. interpretacje indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 lutego 2015 r.).

Share
This