Udostępnianie danych osobowych jest jedną z form przetwarzania danych. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, określają, iż każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, zawartych w zbiorach, pod warunkiem, że dane dotyczą tej osoby. Zbiorami danych będą różnego rodzaju ewidencje. Każda osoba ma prawo do uzyskania informacji o administratorze swoich danych, celu, zakresie czy sposobie prz

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jako ustawa zasadnicza, zawiera przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W art. 47 stanowi, że każda osoba ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego a także do czci, dobrego imienia jak decydowania o swoim życiu osobistym. Dodatkowo w art. 51 precyzuje, że nikt nie może być zobowiązany do ujawniania informacji dotyczących danej osoby inaczej niż na podstawie ustawy.

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przewidują określoną odpowiedzialność karną za  naruszenie zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Szczegółowo zostało to wyszczególnione w rozdziale 8 ustawy.