Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna
Sygnatura: IBPP3/4512-862/15/AŚ
Data: 2016.01.04
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Temat: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku
Istota interpretacji: Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na modernizacji przedszkola