USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych1)
Rozdział 1
Podmiot i przedmiot opodatkowania
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

15 cze 2016

Prawo bankowe

z dnia 29 sierpnia 1997 r.USTAWAPrawo bankowe1)Rozdział 1
 
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i

12 maja 2016

Ordynacja Podatkowa

Ordynacja podatkowa
DZIAŁ IPrzepisy ogólneArt. 1. Ustawa normuje:1) zobowiązania podatkowe;2) informacje podatkowe;3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;4) tajemnicę skarbową.

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych1)
Rozdział 1
Przedmiot opodatkowania
Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:
1) następujące czynności cywilnoprawne:
a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,