USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych1)
Rozdział 1
Przedmiot opodatkowania
Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:
1) następujące czynności cywilnoprawne:
a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna
Sygnatura: IBPP3/4512-862/15/AŚ
Data: 2016.01.04
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Temat: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku
Istota interpretacji: Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na modernizacji przedszkola