Obowiązek płacenia ubezpieczenia zdrowotnego stanowi zapisany w Ustawie świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązek. Zgodnie z prawem, od uzyskanego przychodu odprowadzać powinniśmy odciągać składkę – i o ile dla większości ludzi nie stanowi to problemów (bo źródło zarobków), tak w przypadku większej ilości mogą pojawić się problemy. Jak rozwiązać ta sytuację?