Spółdzielnia jest kolejną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady zarówno zakładania jak i prowadzenia, łączenia czy likwidacji spółdzielni socjalnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.