05 sty 2017

Spółka partnerska

Osoby wykonujące wolne zawody mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Spółka partnerska jest spółką osobową, która tworzona jest w celu wspólnego wykonywania wolnego zawodu. Ustawa nie ogranicza jednak tej formy działalności do wykonywania jednego wolnego zawodu w jednej spółce.