Na administratorze danych osobowych spoczywają określone obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek informacyjny. Obowiązek ten musi być spełniony w momencie gromadzenia danych oraz na każdym dalszym etapie przetwarzania danych osobowych.