Każdy dokument księgowy wymaga zatwierdzenia pod względem formalno – rachunkowych oraz merytorycznych. Zatwierdzenia dokonuje upoważniona do tego osoba. Konieczne jest również opisanie go w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do klasyfikacji wydatku czy też źródła jego finansowania.