Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z określonymi obowiązkami, jak również prawami. Każdy ma prawo do tego aby podjąć działalność gospodarczą, zagwarantowane jest konstytucyjnie. Wystarczy, że dany podmiot posiada odpowiednie środki finansowe oraz jest gotowy ponieść związane z działalnością ryzyko finansowe.