Szczegółowe kwestie dotyczące podatku od towarów i usług są uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatek zwany jest w skrócie podatkiem VAT i zalicza się go do podatków pośrednich. Opodatkowaniu podlegają określone czynności tj: eksport, import, sprzedaż czy też odsprzedaż towarów oraz usług. Za każdym razem gdy dany towar podlega określonej czynności pobierany jest również podatek.

19 mar 2017

Miejsce kontroli

Co do zasady miejscem kontroli czyli wykonywania czynności kontrolnych jest siedziba podmiotu kontrolowanego. Miejscem kontroli może być również inne miejsce przechowywania dokumentacji oraz miejsce związane z prowadzoną przez podmiot działalnością. Kontrola jest prowadzona w godzinach pracy podmiotu. W sytuacji, gdy nastąpi skrócenie czasu pracy – czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie. Zasadą jest, że czynności kontrolne nie powinny zakłócać pracy przedsiębiorcy.