Stosunek pracy pracowników, którym brakuje wyznaczonego okresu do osiągnięcia wieku emerytalnego podlega ochronie. Pracodawca ma zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata, aby osiągnąć wiek emerytalny, w sytuacji, gdy okres zatrudnienia daje mu prawo do emerytury z osiągnięciem tego wieku. (art. 39 K.p.) Od tej zasady ustawodawca przewidział określone wyjątki. I nie ma ona zastosowania, gdy pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 K.p.)