Kolejną formą opodatkowania jest podatek liniowy. Podatek dochodowy przy jednolitej stawce podatku 19% płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu. Zarówno koszty jak i przychody powinny być wykazywane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów albo w księgach rachunkowych. Przedsiębiorąca, który w bieżącym roku uzyskał przychody równoważne bądź większe niż 1,2 mln euro, ma obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej.

Program partnerski jest jedną z form współpracy między firmami, które zajmują się sprzedażą określonych produktów czy też usług z partnerem, który pozyskuje klientów otrzymując za to wynagrodzenie w postaci prowizji od dokonanych transakcji. Dla przedsiębiorcy takie rozwiązanie ma bardzo wiele  zalet. Przede wszystkim nie musi sam pozyskiwać klientów, całą pracę wykona za niego partner. To on zajmie się umieszczaniem różnego rodzaju reklam w postaci linków czy banerów na swoich stronach. Może również prowadzić inne działania m.in. rozsyłając newslettery. Tak naprawdę wszystko zależy od kreatywności partnera.