Osoba, która jest zatrudniona na podstawie wyboru jest pracownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Stosunek pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru określonej osoby do pełnienia wyznaczonej funkcji, wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika.