Środki trwałe stanowią bardzo często większą część ogółu aktywów w przedsiębiorstwie. Wielkość środków trwałych, która posiada przedsiębiorstwa warunkuje rozwój przedsiębiorstwa i ukazują sytuację majątkową oraz finansową firmy.