Prowadzenie działalności gospodarczej ściśle wiąże się z obowiązkiem uiszczania określonych podatków i opłat wynikających z przepisów prawa. Podatnikiem w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jest zarówno osoba fizyczna,

W przypadku gdy wierzyciel otrzymana orzeczenie sądu, które jest opatrzone klauzulą wykonalności stanowiące tytuł wykonawczy, wówczas wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny do komarnika. Taka sytuacja jest ostatecznością, gdy dłużnik mimo, postępowania nadal nie chce dojść do porozumienia i uregulować długu. Dłużnik będzie musiał ponieść nie tylko koszty sądowe, ale również koszty postępowania komorniczego.