03 mar 2016

Praca windykatora

Zawód windykatora został wpisany do Klasyfikacji Zawód i Specjalistów na potrzeby rynku pracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Windykator według klasyfikacji jest zaliczany do pracowników biurowych, zajmujących się obsługą klienta.