Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą według skali podatkowej ma obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym składając zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu czy też poniesionej straty. Zeznanie podatkowe za roku miniony składa się w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-36