Udostępnianie danych osobowych jest jedną z form przetwarzania danych. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, określają, iż każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, zawartych w zbiorach, pod warunkiem, że dane dotyczą tej osoby. Zbiorami danych będą różnego rodzaju ewidencje. Każda osoba ma prawo do uzyskania informacji o administratorze swoich danych, celu, zakresie czy sposobie prz

Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu z pracownikiem w wyniku upływu czasu na jaki została zawarta. Ma to miejsce chociażby w przypadku umów zawartych na czas określony. Stosunek pracy wygasa wówczas automatycznie.