Do końca 2014 r. w przypadku udostępnienia pracownikowi samochodu formowego do celów prywatnych pracodawca musiał rozliczać przychód u pracownika w wysokości wartości rynkowej świadczenia. Od 1 stycznia 2015 r. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych została określa wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Wysokość nieodpłatnego świadczenia przysługująca pracownikowi jest zależna od pojemności silnika i wynosi odpowiednio: