23 lut 2017

Zezwolenia

Określona działalność gospodarcza będzie wymagała uzyskania zezwolenia. Wykaz rodzaju działalności gospodarczej, a dokładniej aktów prawnych w których należy szukać informacji dotyczących reglamentacji danej działalności, znajduje się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

23 lut 2017

Metoda kasowa w VAT

Metoda kasowa jest dużo bardziej czasochłonna niż metoda memoriałowa. Nie każdy z przedsiębiorców może korzystać z tej metody przez rozliczaniu się z podatkiem VAT. Podmiot, który decyduje się na rozliczanie metodą kasową musi zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowemu. Zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio podczas rejestracji bądź też do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym dany podmiot będzie rozliczał się kasowo. W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej uzupełnia się odpowiednie pole we wniosku o wpis do CEIDG. Natomiast podczas prowadzenia działalności wypełnia się formularz VAT-R, który jest składany naczelnikowi urzędu skarbowego.