Osoba fizyczna rozpoczynając działalność gospodarczą ma obowiązek w wniosku CEIDG-1 określenia właściwych kodów określających obszar wykonywanej działalności gospodarczej.
Czasami jednak pojawiają się trudności z wyborem odpowiedniego symbolu zawartego w klasyfikacji, który będzie zgodny z obszarem danej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo może być finansowane poprzez krótkoterminowe źródła finansowania tj. kredyty, pożyczki oraz poprzez zobowiązania wobec dostawców (kredyt kupiecki). Przedsiębiorstwo jest nie tylko kredytowane przez swoich dostawców ale również kredytuje swoich odbiorców. Przedsiębiorstwa kształtując wzajemne stosunki handlowe mają możliwość negocjowania dogodnych dla siebie warunków, przede wszystkim dłuższych terminów płatności. Dodatkowo w przypadku zobowiązań mamy do czynienia z niższym ryzykiem niż w przypadku kredytu bankowego.