Zadłużenie bardzo często jest wykorzystywane jako jeden z instrumentów sterowania efektywnością pracy. Poprzez zadłużenie podmiot nie tylko wpływa na wynik finansowy ale również zwiększa ryzyko prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Konieczne jest dokonywanie systematycznej oceny poziomu, struktury oraz opłacalności zadłużenia.