Zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego przez pracowników młodocianych zostały odmiennie uregulowane od tych, jakie obowiązują w przypadku pracowników, który są pełnoletni. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy młodociany, który rozpoczyna pracę po raz pierwszy w swoim życiu, uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia swojej pracy. Po upływie roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.