Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, zakładaną w ściśle określonym celu jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce komandytowo-akcyjnej występuje co najmniej jeden komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli bez ograniczenia oraz co najmniej jeden akcjonariusz. Kapitał zakładowy spółki wynosi co najmniej 50 tys. złotych.