Jednym ze szczególnych źródeł przychodu są różnice kursowe. Zgodnie z art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych różnice kursowe zwiększają przychody jako dodatnie różnice kursowe bądź jako koszty uzyskania przychodów w przypadku ujemnych różnic kursowych.

Importem usług w świetle z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy rozumieć świadczenie usług:

w których usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e ustawy o VAT, podatnik ten nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” lub jako „podatnik VAT zwolniony” zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT.