Podstawą prawną kontroli podatkowej jest przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ustawa normuje zarówno postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, czynności sprawdzające, jak i zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe oraz tajemnicę skarbową. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy podmioty kontrolowane wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W e-biznesie posiadanie własnej strony internetowej jest koniecznością. Dotyczy to również działalności gospodarczej, która jest prowadzona poza siecią internetową. Znaczna część klientów bowiem poszukuje produktów oraz usług za pośrednictwem Internetu, a własna strona internetowa znacznie poszerza pole działalności danej firmy. Przedsiębiorca ma możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług potencjalnym odbiorcom z całego niemalże świata. Własna strona internetowa pozwala na redukcję kosztów i nawiązanie dużo lepszych kontaktów z dotychczasowymi klientami. Dużo łatwiej można zdobyć nowych, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu sprzedaży.