Na płatniku składek, który zaprzestał wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej ciąży obowiązek wyrejestrowania siebie oraz osób współpracujących z ubezpieczeń społecznych w ZUS. Musi tego dokonać w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Przedsiębiorca, który chce wyrejestrować ubezpieczonego musi wypełnić formularz ZUS ZWUA. Ten dokument składany jest za każdym razem, gdy wygaśnie prawo do ubezpieczenia społecznego.