03 maja 2016

Prawo do małego ZUS

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, który rozpoczynają swoją działalność gospodarczą mogą korzystać z przysługującego im prawa do odprowadzania niższych składek na ubezpieczeni społeczne. Obniżona wysokość składek obowiązuje tylko przez pierwsze 24 miesiące liczone od dnia rozpoczęcia działalności.