22 maja 2016

Praca w porze nocnej

Za pracę w porze nocnej uważa się wykonywanie obowiązków pracowniczych między godzinami 21.00 a 7.00. Pora nocna w świetle przepisów kodeksu pracy obejmuje 8 godzin. Pracownik będzie określany jako pracujący w nocy, wówczas gdy rozkładu czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy. Pracownik pracujący w nocy to również taki u którego co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.