06 maja 2016

Reklama firmy

Zakładając własną działalność gospodarczą warto pomyśleć o jak najskuteczniejszym pozyskaniu przyszłych klientów. Zarówno na samym początku jak i w trakcie prowadzenia firmy konieczna jest reklama oferowanych usług i produktów. Wybór form reklamy jest naprawdę ogromy ale zawsze rodzaj reklamy jest uzależniony od budżetu jakim dysponuje przedsiębiorca.

Czym jest delegowanie zadań?
Jednym z najważniejszych narzędzi kierowniczych jest delegowanie zadań. Delegowanie zadań jest niczym innym jak dokonywaniem podziału zadań, obowiązków, odpowiedzialności wśród pracowników. Delegowanie obowiązków może być trudne zwłaszcza dla perfekcjonistów, którzy mocno są związani ze swoimi zadaniami.

Amortyzacja stanowi przejaw stopniowego zużywania się trwałych składników danego majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej bądź też wynajmowanych czy dzierżawionych. Amortyzacja wyrażona jest w pieniądzu i jest kosztem uzyskania przychodów. A dokładnie odpisy z tytułu zużycia środków trwałych czyli odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodów. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych są określone w ustawie o podatku od osób fizycznych w art. 22 a – 22o.

W ostatnich latach możemy zaobserwować zwiększenie znaczenia alternatywnych form elektronicznego biznesu, a dokładnie m-biznesu czyli mobilnego biznesu oraz m-commerce czyli mobilnego handlu. Zarówno m-biznes jak m-commerce stanowi odmianę biznesu elektronicznego. Mobilny biznes zakłada wykorzystanie mobilnych urządzeń np. smartfona, tabletu z dostępem do Internetu w celu realizacji różnych procesów gospodarczych. M-commerce stanowi część e-commerce czyli handlu elektronicznego. Istotną rolę tak jak w przypadku m-biznesu odgrywają tutaj urządzenia mobilne.

06 maja 2016

Faktura VAT marża

Przedsiębiorca, który świadczy usługi turystyczne bądź zajmuje się sprzedażą towarów używanych, dostawą dzieł sztuki, antyków czy też towarów kolekcjonerskich przy takiego rodzaju działalności może stosować szczególny rodzaj faktur. Na fakturze VAT marża nie podaje się kwoty podatku, sprzedawca ma obowiązek jednak jego obliczenie o wpłacenie do urzędu skarbowego. Na fakturze wpisuje się cenę sprzedaży brutto. W przypadku faktury wystawianej w procedurze VAT marża podstawą opodatkowania jest marża naliczona przez sprzedawcę,