12 maja 2016

Ordynacja Podatkowa

Ordynacja podatkowa
DZIAŁ IPrzepisy ogólneArt. 1. Ustawa normuje:1) zobowiązania podatkowe;2) informacje podatkowe;3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;4) tajemnicę skarbową.

12 maja 2016

Wypadki przy pracy

Kwestie dotyczące wypadków są uregulowane w kliku aktach prawnych. Dwa podstawowe to ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.