Przedsiębiorca składając wniosek do CEIDG jest zobowiązany do wyboru określonych kodów działalności według PKD 2007. Jeżeli zakłada działalność gospodarczą, którego obszarem działalności jest rolnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz leśnictwo, powinien szukać wykonywanej czynności, wśród tych które zostały wykazane w sekcji A. Sekcja B dotyczy górnictwa i wydobywania. C to Przetwórstwo przemysłowe.