Prowadzenie działalności gospodarczej w związku z opodatkowaniem osiągniętych dochodów podatkiem dochodowym wiąże się z koniecznością wyboru odpowiedniej formy tegoż opodatkowania. Wybór jest o tyle ważny, gdyż wpływa zarówno na wysokość odprowadzanego podatku ale również na to w jaki sposób będzie prowadzona ewidencja księgowa.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi być świadomy, że tak działalność będzie kontrolowana przez określone organy państwowe. Organy kontroli co do zasady mają obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o planowanym wszczęciu kontroli. Wyjątkiem jest sytuacje, które dotyczą ściśle określonych przypadków np. istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Kontrola jest wszczynana po upływie co najmniej 7 dni od dania doręczenia zawiadomienia.

26 maja 2016

Obowiązki pracownika

Kodeks pracy określa podstawowe obowiązki pracownika w związku w wykonywaną przez niego pracą. Przede wszystkim pracownik musi wykonywać swoją pracę w staranny i sumienny sposób. Dodatkowo jest on zobowiązany do stosowania się do poleceń przełożonych, pod warunkiem, że dotyczą pracy oraz nie są one sprzeczne z przepisami prawa czy też umową o pracę.