Czynniki wpływające na koszt kredytu bankowego
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na realny koszt kredytu jest wysokość oprocentowania oraz określona wielkość prowizji. Zaciągnięcie kredytu wiąże się jednak również z innymi opłatami jakie przedsiębiorstwo musi ponieść w związku z korzystaniem z tej formy finansowania.