Należności powstają w wyniku odroczenia przez sprzedającego terminu płatności. Odroczenie terminu płatności jest równoznaczne z udzieleniem kupującemu darmowego kredytu. Poziom należności zależy zarówno od wielkości sprzedaży, jak i od polityki kredytowej przedsiębiorstwa wobec odbiorców. Polityka kredytowa może pobudzać ale również i hamować sprzedaż. Wzrost kredytowania odbiorców przyczynia się w znacznej mierze do wzrostu sprzedaży, co z kolei przekłada się na wzrostu produkcji i tym samym zwiększenia zysków. Odroczenie terminu w praktyce jednak oznacza opóźnienie wpływu środków na kontynuowanie prowadzonej działalności.