Zarówno rozpoczęcie jak i prowadzenie działalności gospodarczej jest regulowane przepisami prawa. Przedsiębiorca musi być na bieżąco ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami. Nieznajomość przepisów nie może być argumentem usprawiedliwiającym zaniechania określonego działania np. nieopłacenia zobowiązań podatkowych w wyznaczonym okresie.