Terminy rozliczania składek
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest związany przewidzianymi przez prawo terminami opłacania składek. W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych termin rozliczenia jest uzależniony od rodzaju podmiotu dokonującego rozliczania i opłaty składek.

W określonych przypadkach przedsiębiorca mimo, że posiada własne pojazdy korzysta z usług transportowych osób bądź też towarów, które zostaną zrealizowane środkami należącymi do podmiotów zewnętrznych. Mam to miejsce chociażby w przypadku, gdy przedsiębiorca zamawia towary nabywane zagranicą i nie dysponuje odpowiednimi pojazdami, czy też nie posiada odpowiednich zezwoleń aby taki ładunek przetransportować.