Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określa katalog przedsiębiorców zobowiązanych do rejestracji jako podatnik VAT. Przepisy prawne dopuszczają również szereg zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych. Przedsiębiorcy zwolnieni nie muszą dokonywać rejestracji, mogą się jednak zarejestrować na zasadach dobrowolności.